Květa

Navigace: AngloWorld.czO mněKvěta

O mně

Narodila se ve znamení Panny v tom zajímavém roce, kdy první žena vyletěla do vesmíru a na hvězdnou dráhu zamířili i Beatles, když vydali svá první dvě dlouhohrající alba. To její dráha, ta byla tehdy ve hvězdách… Snad za to mohli ti čtyři liverpoolští Brouci, kteří na ni z rádia pokřikovali Twist and Shout, prosili Love Me Do, volali Little Child a ještě připisovali P.S. I Love You, snad to byly tyhle sudičky v kalhotách, které pak později po gymnáziu na nepřehledné křižovatce všech tratí nasměrovaly její výhybku do anglického světa, ke stanici ANGLO WORLD.                                                  /Luboš Říčař/

Po absolvování oboru angličtina – čeština na Karlově univerzitě v roce 1986 jsem nejdříve ráda přijala jako mezipřistání místo učitelky na střední škole, po několika letech jsem se ale možná ještě raději odpoutala od tohoto bezpečného přístavu a od roku 1996 jsem začala samostatně podnikat a věnovat se výuce angličtiny, překladům a tlumočení pod hlavičkou vlastní firmy Anglo World. Jak studium na filozofické fakultě, tak pozdější vyučování na střední škole byly pro mě významné zkušenosti. V dobrém i špatném. Má učitelská praxe, svazovaná řadou stereotypů a limitujících osnov mě vedla k tomu, abych výuku začala dělat „po svém“.  Toto „po svém“ se léty vyvíjelo v dnešní komplex metod a přístupů, které lze těžko zaškatulkovat, přesto však - doufám - mají jednoho společného jmenovatele – RADOST. Anglické úsloví „Life is supposed to be fun“ (Život má být legrace) bych parafrázovala na „LEARNING IS SUPPOSED TO BE FUN“ (UČENÍ MÁ BÝT LEGRACE). Jsou-li lidé při výuce uvolnění a v pohodě, odpadají zábrany a vytváří se prostor pro radostné sdílení, hraní, soutěžení, ale i zpívání či kreslení. Při hodinách s dětmi je snadné si hrát.  A mně dělá radost, že se mi to snad stále více daří i v dospěláckých kurzech. Ve svých hodinách nezřídka využívám tzv. sugestopedii nebo chcete-li superlearning, jež zve při výuce ke spolupráci všechny smysly a zapojuje tak pravohemisférické vnímání. Ačkoli klasický kurz superlearningu má svá časová i prostorová pravidla, spousta prvků se dá velice účelně zařadit i v běžných hodinách. Gramatiku sice nelze vynechat, přesto se však snažím, aby teoretické poučky dostaly ve vyučovacích hodinách jen tolik prostoru, kolik si praktická konverzační angličtina zaslouží. Výjimku z tohoto pravidla tvoří samozřejmě přípravné kurzy na jazykové zkoušky PET, FCE, CAE atd., kde se gramatika probírá podrobně v rámci požadavků. Pokročilá gramatika se ovšem také nejlépe vstřebává ze zajímavých textů, z písniček, z rozhovorů, z konverzace a řada jevů nemusí být ani gramaticky pojmenovaná. Videotechnika využívaná při hodinách  zahrnuje nejen film či zajímavý dokument, ale také video či fotografie z různých cest a dovolených samotných účastníků kurzů, kteří jsou tak do výuky sami emotivně zapojeni.

Přemýšlíte – li o tom, jestli začít s angličtinou nebo jak si jí zlepšit, můžete se nezávazně zúčastnit vyučovací hodiny, budete vítáni. Věk není limitující, a to oběma směry… Výukové skupiny jsou rozděleny jak podle věku, tak i podle jazykové úrovně. Třeba se pro Vás angličtina stane koníčkem, třeba Vás posune k novým setkáním nebo stejně jako já se dostanete přes angličtinu i k něčemu novému, co naleznete v mojí nabídce a já budu vděčná za Váš zájem.

Stejně tak budu potěšena, pokud budete mít zájem i o další služby, neboť kromě výuky angličtiny v různých typech kurzů samozřejmě nabízím i další služby a činnosti spojené s angličtinou – překlady a tlumočení (včetně soudního), letní tábory s angličtinou pro děti anebo zájezdy do anglicky mluvících zemí. Podrobnější informace o těchto i jiných činnostech naleznete v jednotlivých sekcích webových stránek.

Curriculum Vitae

PhDr. Květa Fořtová

Narozena: 14.9.1963, 2 dospělé dcery

Vzdělání

Gymnázium v Táboře (1977 -1981)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor angličtina – čeština (1981 – 1986)

Kurzy angličtiny a profesního vzdělávání v Holandsku (1991, 1992)

Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele, Právnická fakulta UK Praha (2005)

Jmenována soudním tlumočníkem 1997

Certifikát REIKI 1 a 2  (2002, 2003)

Kurz zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (2009)

Psychologicky zaměřené kurzy (Učení a paměť pravou hemisférou, Komunikace jinak, Intuice a symboly atd.) 2007 - 2010

Zaměstnání

1986 – 1989 učitelka AJ na Jazykové škole v Českých Budějovicích

1989 – 1990 učitelka AJ a ČJ na Gymnáziu v Táboře

1990 – 1995 učitelka AJ na Obchodní akademii v Táboře

1996 – současnost – podnikání v oboru výuka AJ, překlady a tlumočení /včetně soudního/

Aktuality

Letní tábor s angličtinou 2019 (Letos pojednadvacáté!)

Letní dětský tábor s výukou angličtiny se tento rok uskutečnil v termínu od 27.7. do 3.8.2019. Za sedm dní jsme prosvištěli historií Spojeného království. Podívejte se do fotogalerie. 

Provence - květen 2019

Předloni na sever, letos na jih... Sladká Francie nám nastavila obě tváře a stačil týden, aby jako vrtošivá dáma ukázala svou krásu ve všech ročních obdobích. Počasí si s námi pohrávalo, ale byl to znovu skvělý zájezd. Velké díky opět patří CK BUS TOURIST!

Výuka angličtiny - kurzy 2019/2020

Probíhá zápis do kurzů všech věkových kategorií, jazykových úrovní a zaměření.

Letní tábor s angličtinou 2018

Letní dětský tábor s výukou angličtiny se v loňském roce uskutečnil v termínu od 28.7. do 4.8.2018 a v parném Red Indian Summer jsme hledali ztracenou svornost Lakotů.

Norsko 2017

Naše výprava na sever se náramně vydařila. Nádherné přírodní scenérie, pohodoví účastníci zájezdu, skvělá posádka a servis CK BUS TOURIST v čele s vynikajícím průvodcem a obloha slunečná. Celková známka? Výtečná!:-)