Superlearning

Navigace: AngloWorld.czJazykové kurzySuperlearning

Superlearning

„Když jsi odvážný a otevřený, přihodí se ti zázraky. Tak to opravdu funguje.“ Glen Hansard

Metodu sugestopedie, teprve daleko později Američany přejmenovanou na superlearning, vyvinul a začal praktikovat v 60. letech minulého století bulharský psychiatr a pedagog Dr. Georgi Lozanov. Metoda je založena na poznatku, že v uvolněném a relaxovaném stavu je člověk schopen za velice krátkou dobu pojmout daleko více informací než při klasických metodách výuky, a to při zapojení všech vjemových kanálů. Jakkoli mám respekt k mnoha v současné době nabízeným „alternativním“ metodám výuky, metoda superlearningu se mi jeví jako nejúčinnější, a to nejen proto, že jsem ji měla možnost vyzkoušet na vlastní kůži z pozice studenta.

Co tedy konkrétně můžete v mých kurzech superlearningu očekávat?   

Hned na začátku si změníte identitu. Vyberete si své nové anglické jméno a profesi, budete alespoň na týden tím, kým jste si třeba vždy přáli být. Je to radostná hra, která vám umožní fantazírovat, zajistit anonymitu a přispět k celkové pohodě a uvolnění.

Základem výuky je živý, zábavný text, jehož opakované čtení v různých variacích vede ke kontextovému vnímání významu slov a gramatických frází. Vychází se tedy z celku a teprve následně se v rámci scének, pohybových kreací a skečů procvičují důležité fráze a jevy.

Pro vnímání všemi smyslovými kanály využívá sugestopedie kreativní prvky – zpěv, malování i tanec. Budete tedy třeba všichni dohromady zpívat a tančit za doprovodu kytary i reprodukované hudby. Protože pohyb a (opravdu) hlasité opakování textů, vyslovování frází a zpívání písniček je vždy spojeno s emocí. A pokud máme něco spojeno s emocí, dobře si to pamatujeme.

Dynamické aktivity jsou ovšem střídány relaxacemi, kdy je účastníkům předčítán text za doprovodu (nejlépe barokní) hudby v tzv. alfa frekvenci, tedy ve stavu mezi bděním a spánkem, v níž je člověk nejvíce otevřený pro podprahové vnímání informací.      

Kurz probíhá v neformálním prostředí i atmosféře, v případě kurzů mimo Tábor (RZ Monínec) se výuka uskutečňuje i v přirozeném venkovním prostředí v okolní přírodě. Délka kurzu superlearningu pro začátečníky je 9 dnů a po jeho absolvování budete schopni vést základní konverzaci v rozsahu přibližně 1000 až 1200 slov a dorozumíte se v základních situacích. 

Jak tedy souvisí úvodní výrok oscarového Glena Hansarda se superlearningem? Z mého pohledu moc. Obecná platnost tohoto výroku zde dostává svůj konkrétní rozměr. Znamená odvahu zkusit něco nového, novou metodu výuky a přijmout skutečně za své to, že jen otevření se všem způsobům vnímání jazyka nás dovede k našemu cíli. A když tohle přijmeme, uvědomíme si na konci, že ten zázrak nabytých znalostí je jen odměnou za odvahu a otevřenost, že je jasným vyústěním toho všeho a jinak to být ani nemůže.    

 

Ukázky z fotogalerie

Aktuality

Letní tábor s angličtinou 2019 (Letos podvacáté!)

Letní dětský tábor s výukou angličtiny se tento rok uskuteční v termínu od 27.7. do 3.8.2019. Podrobnější informace naleznete v letáku v sekci Kontakt/Ke stažení.

Provence 2019

Předloni na sever, letos na jih... V termínu od 4.5. do 11.5.2019 pořádáme zájezd do Francie, a to do oblasti Provence. Přesný program naleznete v letáku v sekci Kontakt/Ke stažení. 

Letní tábor s angličtinou 2018

Letní dětský tábor s výukou angličtiny se v loňském roce uskutečnil v termínu od 28.7. do 4.8.2018 a v parném Red Indian Summer jsme hledali ztracenou svornost Lakotů.

Norsko 2017

Naše výprava na sever se náramně vydařila. Nádherné přírodní scenérie, pohodoví účastníci zájezdu, skvělá posádka a servis CK BUS TOURIST v čele s vynikajícím průvodcem a obloha slunečná. Celková známka? Výtečná!:-)