Květa

Navigace: AngloWorld.czO mněKvěta

O mně

Narodila se ve znamení Panny v tom zajímavém roce, kdy první žena vyletěla do vesmíru a na hvězdnou dráhu zamířili i Beatles, když vydali svá první dvě dlouhohrající alba. To její dráha, ta byla tehdy ve hvězdách… Snad za to mohli ti čtyři liverpoolští Brouci, kteří na ni z rádia pokřikovali Twist and Shout, prosili Love Me Do, volali Little Child a ještě připisovali P.S. I Love You, snad to byly tyhle sudičky v kalhotách, které pak později po gymnáziu na nepřehledné křižovatce všech tratí nasměrovaly její výhybku do anglického světa, ke stanici ANGLO WORLD.                                                  /Luboš Říčař/

Po absolvování oboru angličtina – čeština na Karlově univerzitě v roce 1986 jsem nejdříve ráda přijala jako mezipřistání místo učitelky na střední škole, po několika letech jsem se ale možná ještě raději odpoutala od tohoto bezpečného přístavu a od roku 1996 jsem začala samostatně podnikat a věnovat se výuce angličtiny, překladům a tlumočení pod hlavičkou vlastní firmy Anglo World. Jak studium na filozofické fakultě, tak pozdější vyučování na střední škole byly pro mě významné zkušenosti. V dobrém i špatném. Má učitelská praxe, svazovaná řadou stereotypů a limitujících osnov mě vedla k tomu, abych výuku začala dělat „po svém“.  Toto „po svém“ se léty vyvíjelo v dnešní komplex metod a přístupů, které lze těžko zaškatulkovat, přesto však - doufám - mají jednoho společného jmenovatele – RADOST. Anglické úsloví „Life is supposed to be fun“ (Život má být legrace) bych parafrázovala na „LEARNING IS SUPPOSED TO BE FUN“ (UČENÍ MÁ BÝT LEGRACE). Jsou-li lidé při výuce uvolnění a v pohodě, odpadají zábrany a vytváří se prostor pro radostné sdílení, hraní, soutěžení, ale i zpívání či kreslení. Při hodinách s dětmi je snadné si hrát.  A mně dělá radost, že se mi to snad stále více daří i v dospěláckých kurzech. Ve svých hodinách nezřídka využívám tzv. sugestopedii nebo chcete-li superlearning, jež zve při výuce ke spolupráci všechny smysly a zapojuje tak pravohemisférické vnímání. Ačkoli klasický kurz superlearningu má svá časová i prostorová pravidla, spousta prvků se dá velice účelně zařadit i v běžných hodinách. Gramatiku sice nelze vynechat, přesto se však snažím, aby teoretické poučky dostaly ve vyučovacích hodinách jen tolik prostoru, kolik si praktická konverzační angličtina zaslouží. Výjimku z tohoto pravidla tvoří samozřejmě přípravné kurzy na jazykové zkoušky PET, FCE, CAE atd., kde se gramatika probírá podrobně v rámci požadavků. Pokročilá gramatika se ovšem také nejlépe vstřebává ze zajímavých textů, z písniček, z rozhovorů, z konverzace a řada jevů nemusí být ani gramaticky pojmenovaná. Videotechnika využívaná při hodinách  zahrnuje nejen film či zajímavý dokument, ale také video či fotografie z různých cest a dovolených samotných účastníků kurzů, kteří jsou tak do výuky sami emotivně zapojeni.

Přemýšlíte – li o tom, jestli začít s angličtinou nebo jak si jí zlepšit, můžete se nezávazně zúčastnit vyučovací hodiny, budete vítáni. Věk není limitující, a to oběma směry… Výukové skupiny jsou rozděleny jak podle věku, tak i podle jazykové úrovně. Třeba se pro Vás angličtina stane koníčkem, třeba Vás posune k novým setkáním nebo stejně jako já se dostanete přes angličtinu i k něčemu novému, co naleznete v mojí nabídce a já budu vděčná za Váš zájem.

Stejně tak budu potěšena, pokud budete mít zájem i o další služby, neboť kromě výuky angličtiny v různých typech kurzů samozřejmě nabízím i další služby a činnosti spojené s angličtinou – překlady a tlumočení (včetně soudního), letní tábory s angličtinou pro děti anebo zájezdy do anglicky mluvících zemí. Podrobnější informace o těchto i jiných činnostech naleznete v jednotlivých sekcích webových stránek.

Curriculum Vitae

PhDr. Květa Fořtová

Narozena: 14.9.1963, 2 dospělé dcery

Vzdělání

Gymnázium v Táboře (1977 -1981)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor angličtina – čeština (1981 – 1986)

Kurzy angličtiny a profesního vzdělávání v Holandsku (1991, 1992)

Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele, Právnická fakulta UK Praha (2005)

Jmenována soudním tlumočníkem 1997

Certifikát REIKI 1 a 2  (2002, 2003)

Kurz zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (2009)

Psychologicky zaměřené kurzy (Učení a paměť pravou hemisférou, Komunikace jinak, Intuice a symboly atd.) 2007 - 2010

Zaměstnání

1986 – 1989 učitelka AJ na Jazykové škole v Českých Budějovicích

1989 – 1990 učitelka AJ a ČJ na Gymnáziu v Táboře

1990 – 1995 učitelka AJ na Obchodní akademii v Táboře

1996 – současnost – podnikání v oboru výuka AJ, překlady a tlumočení /včetně soudního/

Aktuality

Letní tábor s angličtinou 2024

Letní dětský tábor s výukou angličtiny se letos uskuteční v termínu od 27.7. do 3.8.2024. Leták včetně přihlášky naleznete v sekci "Ke stažení".

Výuka angličtiny - kurzy 2023/2024

Probíhá zápis do kurzů všech věkových kategorií, jazykových úrovní a zaměření.

Provence - květen 2019

Sladká Francie nám nastavila obě tváře a stačil týden, aby jako vrtošivá dáma ukázala svou krásu ve všech ročních obdobích. Počasí si s námi pohrávalo, ale byl to znovu skvělý zájezd. Velké díky opět patří CK BUS TOURIST!

Norsko 2017

Naše výprava na sever se náramně vydařila. Nádherné přírodní scenérie, pohodoví účastníci zájezdu, skvělá posádka a servis CK BUS TOURIST v čele s vynikajícím průvodcem a obloha slunečná. Celková známka? Výtečná!:-)