Superlearning

Navigace: AngloWorld.czJazykové kurzySuperlearning

Superlearning

„Když jsi odvážný a otevřený, přihodí se ti zázraky. Tak to opravdu funguje.“ Glen Hansard

Metodu sugestopedie, teprve daleko později Američany přejmenovanou na superlearning, vyvinul a začal praktikovat v 60. letech minulého století bulharský psychiatr a pedagog Dr. Georgi Lozanov. Metoda je založena na poznatku, že v uvolněném a relaxovaném stavu je člověk schopen za velice krátkou dobu pojmout daleko více informací než při klasických metodách výuky, a to při zapojení všech vjemových kanálů. Jakkoli mám respekt k mnoha v současné době nabízeným „alternativním“ metodám výuky, metoda superlearningu se mi jeví jako nejúčinnější, a to nejen proto, že jsem ji měla možnost vyzkoušet na vlastní kůži z pozice studenta.

Co tedy konkrétně můžete v mých kurzech superlearningu očekávat?   

Hned na začátku si změníte identitu. Vyberete si své nové anglické jméno a profesi, budete alespoň na týden tím, kým jste si třeba vždy přáli být. Je to radostná hra, která vám umožní fantazírovat, zajistit anonymitu a přispět k celkové pohodě a uvolnění.

Základem výuky je živý, zábavný text, jehož opakované čtení v různých variacích vede ke kontextovému vnímání významu slov a gramatických frází. Vychází se tedy z celku a teprve následně se v rámci scének, pohybových kreací a skečů procvičují důležité fráze a jevy.

Pro vnímání všemi smyslovými kanály využívá sugestopedie kreativní prvky – zpěv, malování i tanec. Budete tedy třeba všichni dohromady zpívat a tančit za doprovodu kytary i reprodukované hudby. Protože pohyb a (opravdu) hlasité opakování textů, vyslovování frází a zpívání písniček je vždy spojeno s emocí. A pokud máme něco spojeno s emocí, dobře si to pamatujeme.

Dynamické aktivity jsou ovšem střídány relaxacemi, kdy je účastníkům předčítán text za doprovodu (nejlépe barokní) hudby v tzv. alfa frekvenci, tedy ve stavu mezi bděním a spánkem, v níž je člověk nejvíce otevřený pro podprahové vnímání informací.      

Kurz probíhá v neformálním prostředí i atmosféře, v případě kurzů mimo Tábor (RZ Monínec) se výuka uskutečňuje i v přirozeném venkovním prostředí v okolní přírodě. Délka kurzu superlearningu pro začátečníky je 9 dnů a po jeho absolvování budete schopni vést základní konverzaci v rozsahu přibližně 1000 až 1200 slov a dorozumíte se v základních situacích. 

Jak tedy souvisí úvodní výrok oscarového Glena Hansarda se superlearningem? Z mého pohledu moc. Obecná platnost tohoto výroku zde dostává svůj konkrétní rozměr. Znamená odvahu zkusit něco nového, novou metodu výuky a přijmout skutečně za své to, že jen otevření se všem způsobům vnímání jazyka nás dovede k našemu cíli. A když tohle přijmeme, uvědomíme si na konci, že ten zázrak nabytých znalostí je jen odměnou za odvahu a otevřenost, že je jasným vyústěním toho všeho a jinak to být ani nemůže.    

 

Ukázky z fotogalerie

Aktuality

Letní tábor s angličtinou 2024

Letní dětský tábor s výukou angličtiny se letos uskuteční v termínu od 27.7. do 3.8.2024. Leták včetně přihlášky naleznete v sekci "Ke stažení".

Výuka angličtiny - kurzy 2023/2024

Probíhá zápis do kurzů všech věkových kategorií, jazykových úrovní a zaměření.

Provence - květen 2019

Sladká Francie nám nastavila obě tváře a stačil týden, aby jako vrtošivá dáma ukázala svou krásu ve všech ročních obdobích. Počasí si s námi pohrávalo, ale byl to znovu skvělý zájezd. Velké díky opět patří CK BUS TOURIST!

Norsko 2017

Naše výprava na sever se náramně vydařila. Nádherné přírodní scenérie, pohodoví účastníci zájezdu, skvělá posádka a servis CK BUS TOURIST v čele s vynikajícím průvodcem a obloha slunečná. Celková známka? Výtečná!:-)